Hartelijk dank voor u bezoek.

FACT SHEET

Interventie pilot studie – effect fluvoxamine (anti depressivum/SSRI) bij patienten met long COVID.

 

  1. Pilot studie- een onderzoek waarmee een bepaalde hypothese ( veronderstelling/aanname) met betrekking tot een bepaald fenomeen/ gedrag/ toepassing wordt onderzocht.

Deze studie ( onderzoek ) naar het effect van fluvoxamine is een pilotstudie.

  1. Het onderzoek wordt niet gesubsidieerd door de farmaceutische industrie, niet door de overheid en is een initiatief van drs. Carla Rus, drs. Eddie de Jong en drs. Paula van t Spijker, respectievelijk psychiater in ruste (Carla Rus), arts (Eddie de Jong) en bewegingswetenschapper/fysiotherapeute (Paula van t Spijker).

  1. Er zijn eerder enkele studies (case reports) geweest waarin het effect van Fluvoxamine is onderzocht bij chronische vermoeidheid. Verder heeft collega Rus in haar 40-jarige loopbaan als neuro-psychiater in de jaren 90 ook bij haar patiënten destijds een positief effect gezien van fluvoxamine op klachten van chronische vermoeidheid.

  1. Het doel van deze studie is om na te gaan of er een positief effect valt waar te nemen op klachten van vermoeidheid en hersenmist ( brainfog), de 2 meest voorkomende klachten bij patiënten met Long COVID en indien dat zo is, hoe groot dat effect is.

Met andere woorden: hoeveel verbetering treedt er op?

  1. Het middel fluvoxamine wordt off -label voorgeschreven, dat houdt in, dat het uitdrukkelijk niet wordt voorgeschreven vanwege een depressie, maar in onderzoek verband.

  1. De betaling van 27,50. Waarom is dit zo? Uit ervaring blijkt, dat veel mensen, die meedoen aan een onderzoek en toezeggen mee te willen doen, vaak verstek laten gaan zodra er geen financiële tegenprestatie tegen overstaat. Door de drempel te verhogen en een kleine betaling te verlangen wordt er reeds “aan de poort” een voorselectie verricht.

  1. Omdat de farmaceutische industrie geen belang heeft om een onderzoek op te zetten met een middel waarvan het patent al lang is verlopen, kan er zuiver onderzoek plaatsvinden. Wij ontvangen geen subsidie.

  1. Het onderzoek is zuiver wetenschappelijk. Er zijn geen bijbedoelingen, noch beloven wij iets. Het is een onderzoek waarin wij als onderzoekers het belang van de deelnemers op het oog hebben.

  1. Wij beloven niets. Fluvoxamine is geen wondermiddel, het is een antidepressivum en net als alle medicijnen heeft het bijwerkingen. In deze studie zullen wij aan de hand van vragenlijsten, die betrekking hebben op- geestelijke gesteldheid, vermoeidheid en andere aspecten van het dagelijks functioneren, bijhouden hoe het met de deelnemers gaat.

  1. De huisarts is degene die de medicatie voorschrijft. Hij/zij kent de deelnemer en weet of hij/zij het middel kan nemen en hij/zij kan ook de medicatie inname monitoren en ingrijpen bij vervelende bijwerkingen.

 

hieronder het interview met collega Rus 

Interview met Carla Rus (arts en oud-neuropsychiater) over mogelijke medicatie bij Long Covid en post sepsis klachten - SEPSIS EN DAARNA (sepsis-en-daarna.nl)